Artistieke competenties ontwikkelen

Artistieke competenties ontwikkelen.001.jpeg

Je kan een competentie in vier richtingen ontwikkelen. We geven een voorbeeld aan de hand van de competentie: de leerling kan éénstemmig in eerste positie spelen.

1. Werken aan de KWALITEIT

Het kan een uitdaging zijn om vloeiender in eerste positie te spelen. Nu gaat het misschien nog heel hoekig en moet de leerling nog heel bewust nadenken. De competentie moet nog geautomatiseerd worden. De competentie meer verfijnd inzetten is een andere uitdaging: een zin maken en die ook neerleggen, sommige noten meer accent geven, werken met korte en lange klanken of accenten…

2. Werken aan de ZELFSTANDIGHEID

De leerling kan de competentie uitvoeren zonder dat je tips en hulp biedt. Je geeft een melodie mee naar huis en de leerling moet die voor de volgende les zelfstandig instuderen. Als dat niet lukt zijn er misschien tussenstappen nodig: de melodie even doornemen, een audiofragment meegeven…

3. Werken aan de COMPLEXITEIT

Je kan de leerling uitdagen om de competentie te tonen in moeilijkere werken of op een concert i.p.v. enkel in de les.

4. Werken aan de EIGENHEID

Een vaardigheid wordt ook een artistieke competentie als de leerling er ook een eigen touch, kleur aan kan geven.

1 ding

9200000014669927.jpg

In zijn boek 1 ding vertelt Garry Keller dat het interessant is om slechts 1 haalbaar uitdaging naar voor te schuiven en daar echt voor te gaan. In een overvloed aan info is focus een zeldzaam goed geworden. En soms willen we zo veel dat er helemaal niets van komt.

Vorig jaar vertelde me een collega uit een ambassedeurschool dat zij één kaARTje uitgekozen had als uitdaging voor haar lespraktijk: het onbekende opzoeken. Ingaan op wat zich op dat moment aandoet, surfen op de ideeën en vragen  van een leerling, een fout als iets interessants zien.

Aan de binnenkant van haar Samsonitekoffertje had ze het kaartje goed zichtbaar opgeplakt. Iedere dag werd ze daarmee geconfronteerd als ze haar aanwezigheidslijst uit haar koffertje wilde nemen.

En dat ene ding werkte.