contact

Erik Schrooten.jpgErik Schrooten is (ped)agoog en leraar gitaar.

Hij werkte als lerarenopleider en beleidsmedewerker op de hogeschool UCLL. In 2016 keerde hij terug naar zijn andere grote passie: gitaarles geven aan de Kunstacademie Noord-Limburg.

De laatste tien jaren is hij intensief bezig met onderzoek en specialiseerde hij zich in de didactiek van de kunsten.

Zijn kracht als begeleider? Groepen op een doelgerichte en natuurlijke manier in beweging krijgen. Met veel respect voor de eigenheid van de leraar DKO. En de eerlijke intentie om hen sterker te maken. Erik gaf vorming op meer dan 60 academies, middelbare scholen en hogescholen.

De afgelopen jaren ontstond een rijk palet vormingen die uitvoerig op academies uitgetest en bijgestuurd zijn. Een deel van het aanbod richt zich op academies die een inhoudelijke kanteling naar artistieke competenties willen maken. Maar de meeste workshops zij ook interessant voor elke academie die werk wil maken van de professionalisering van het team:

  • introductie artistieke competenties / artistiek evalueren;
  • samen een nieuw evaluatiebeleid uittekenen (concept en evaluatiefiche);
  • de rollen ontdekken;
  • professionele feedback geven;
  • intakegesprekken leiden;
  • visie en competenties van de academie ontwikkelen;
  • aan de slag met de nieuwe leerplannen;
  • andere vraag…

Voor vorming, een verkennend gesprek, coaching, vragen en prijzen kan je me contacteren: erik.schrooten@ucll.be of e.schrooten@kanl.be.

Voor meer info over het boek creatie in muziek (uitgave augustus 2021): tijdvoormaken.be.

Leraren voelen zich bij Erik veilig en durven echt door te dringen tot de essentie, tot inhoud. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen omdat ze weten dat hij hen voor een ‘echt’ verhaal meeneemt. Dit is zeer weinigen gegeven.

Hans de Volder, directeur academie Beveren