Visueel evalueren

Een lerares beeld van het conservatorium van Hasselt vertelde dat ze het moeilijk had met de talige kant van competenties. Werken met woorden was niet haar ding. Daarom had ze ook voor beeld als uitdrukkingsvorm gekozen.

De artistieke barcode is zo’n concept dat beelddenkers wél aanspreekt.

Artistieke barcode

Ook de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zocht naar beeldendrijke evaluatievormen. Hier enkele voorbeelden:

Beeldend reflecteren Product beeldend evalueren

Evalueren om te leren

selecteren

Kan je het maken om leerlingen verschillend te beoordelen? Een interessante kwestie.

Ze kijken naar elkaar en zullen zeker protesteren als een medeleerling een makkelijker of een heel ander pakket mag oppakken.

Die vrees is begrijpelijk… als je dit vanuit het klassieke perspectief van evalueren om te vergelijken bekijkt.

Is je insteek evalueren om te ontwikkelen, dan reageer je anders: een evaluatie wil op de eerste plaats een interventie zijn waaruit een leerling kan leren. Of de ene leerling een bepaald facet beter kan dan de andere is dan niet het belangrijkste. Waar het wel om gaat? Of een leerling vanuit de evaluatie zijn leren verder kan oppakken.

Maar in de harde wereld van bijvoorbeeld de muziek- en danswedstrijden wordt er toch wel vergeleken?

Dat is inderdaad zo. Vergelijkende evaluaties kunnen gebruikt worden voor leerlingen die de stap naar het hoger kunstonderwijs willen zetten. Maar beperk deze aanpak tot een groep leerlingen die hiervoor kiest. Ook dat is maatwerk.